Tjänster

Våra tjänster

Pek’s Mek har genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet inom nyinstallationer och reparationer genom arbete på många av nordens största papper-, stål- samt kraftindustrier. Vi utför allt från lagringsbyten till nyinstallationer av större maskinutrustningar.

Pek's Mek industri montage

Nyinstallation och reparationer

Förutom praktisk erfarenhet tycker vi det är viktigt med teoretiska kunskaper. Vi kan visa utbildningsbevis på allt från lagermontage till laseruppriktning och balansering. Reparationer kan bland annat utföras i vår nya, moderna verkstad.

De tjänster vi erbjuder täcker det mesta inom avhjälpande mekaniskt underhåll:

 • Lagerbyten
 • Uppgraderingar
 • Svetsning
 • Montage
 • Uppriktning
 • Renoveringar

Pek's Mek

Förebyggande underhåll och tillståndskontroll

Att tidigt förutse och upptäcka fel är det bästa sättet att hålla kostnaderna nere. Under 15 års tid har Peter bidragit till ökad tillförlitlighet på BillerudKorsnäs, Gruvöns maskinutrustning i sin roll som mekanisk inspektör. Den erfarenhet Peter byggt upp under dessa år kommer väl till pass när han startade Pek’s Mek för 10 år sedan och idag hjälper sina kunder med modern tillståndskontroll.

De tjänster vi erbjuder är:

 • Vibrationsanalys
 • Besiktningar inkl. justeringar
 • Stroboskopinspektioner
 • Uppriktningskontroller
 • Stetoskopinspektioner

Pek's Mek kontroll

Efterkontroll med justering

Vi släpper inte arbetet förrän vi varit med och kört igång utrustningen och justerat in den så den går så optimalt som möjligt!

Många gånger anser entreprenörer att arbetet är slutfört när utrustningen är ihopskruvad. När anläggningsägaren sen kör igång utrustningen kan det behövas efter justeringar och kontroller, men då är man långt borta. Pek’s Mek försöker att vara med vid igångkörning för kontroll och eventuell justering.

Allt för att vi skall lämna över ett så bra arbete som möjligt till våra kunder.