Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkrad arbetsmodell

Vi anser inte att arbetet är avslutat förrän kunden fått en rapport som beskriver arbetet som utförts samt där relevanta uppmätningsdata redovisas.

Rapporten är ett kvitto på att arbete har utförts på fackmannamässigt vis samt även ett bra kom-i-håg till nästa gång ett liknande arbete skall utföras.

Se exempel på hur en rapport från Pek’s Mek ser ut via länkarna nedan:

Pek's Mek